Letalski Predpisi (Z)

Letalski Predpisi (Z)

LETALSKI PREDPISI – (Z)
Z-01. Kateri zakonski akt najpodrobneje ureja jadralno padalstvo?

a) Zakon o zračni plovbi
b) Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu
c) Pravilnik o padalstvu
kat05vpr01odgB
Z-02. Kje dobimo informacijo o razdelitvi zračnega prostora v Sloveniji in o zračnem prostoru, ki je namenjen tudi jadralnim padalcem?

a) V NOTAM sporočilu
b) Na VFR in GPS karti
c) Na informacijskih tablah na vzletiščih
kat05vpr02odgB
Z-03. S kratico AGL je na VFR in GPS karti označena:

a) višina nad vzletiščem
b) višina nad terenom
c) relativna višina
kat05vpr03odgB
Z-04. Kratica MSL pomeni:

a) višina nad vzletiščem
b) višina nad terenom
c) višina nad srednjim morskim nivojem
kat05vpr04odgC
Z-05. Kaj pomeni kratica CTR?

a) Kontrolirana (control zone) letališka zona razreda D
b) Terminalno kontrolno območje (terminal control area)
c) Oznaka za kontroliran zračni prostor, v katerem ni potrebna radijska zveza s kontrolo zračnega prometa
kat05vpr05odgA
Z-06. Ali lahko letijo jadralni padalci v Terminalnem kontrolnem območju (TMA – Terminal control area)?

a) Lahko, do višine 1000 ft AGL
b) Lahko, do višine 300 m MSL
c) Ne morejo, lahko pa pod TMA do določene višine
kat05vpr06odgC
Z-07. Slovenski zračni prostor je razdeljen v štiri kategorije. Kako je označen nekontroliran zračni prostor namenjen tudi letenju jadralnih padalcev?

a) Ta zračni prostor je označen s črkama C in D
b) Ta zračni prostor je označen s črko E
c) Označba za nekontroliran zračni prostor, v katerem lahko letijo jadralni padalci je G
kat05vpr07odgC
Z-08. Zračni prostor razreda D je med drugim tudi:

a) CTR Ljubljana, Maribor, Portorož
b) TMA Ljubljana, Maribor, Portorož
c) vsa športna letališča
kat05vpr08odgA
Z-09. Zračni prostor, v katerem je dovoljeno letenje z jadralnimi padali brez predhodnega dovoljenja Direktorata za civilno letalstvo, je zračni prostor razreda:

a) zračni prostor razreda C
b) zračni prostor razreda G
c) zračni prostor razreda G in E
kat05vpr09odgB
Z-10. Zračni prostor razreda G sega do višine:

a) 2900 m MSL
b) 2500 ft AGL
c) odvisno od področja
kat05vpr10odgC
Z-11. V zračnem prostoru razreda E je letenje z jadralnim padalom:

a) vedno prepovedano
b) dovoljeno
c) dovoljeno, če prej zaprosimo Direktorat za civilno letalstvo za izdajo posebnega dovoljenja v primeru tekmovanj in podobno
kat05vpr11odgC
Z-12. Zračni prostor razreda G (glej Prilogo št. 2):

a) Je v točkah 1, 2 in 3
b) Je v točkah 1 in 2 do 9500 ft MSL, v točki 4 do 1000 ft AGL, v točki 5 do 2500 ft AGL, v točki 7 do 1000 ft AGL, v točki 16 do 1000 ft AGL in v točki 15 do 2500 ft AGL
c) Je v točkah 1, 2 in 3 do višine 2900m QNH
kat05vpr12odgB
Z-13. Zračni prostor razreda E (glej Prilogo št. 2):

a) Je v točkah 5 in 15 od 2500 ft AGL -7500 ft MSL
b) Je v točkah 5, 17, 15, 7 in 16 od tal pa do višine 7500 ft MSL
c) Je v točkah 1 in 2 do 2900 m QNH
kat05vpr13odgA
Z-14. V kateri točki na karti je dovoljeno letenje do višine 2900 m MSL (glej Prilogo št. 2)?

a) V točkah 1 in 2
b) V točkah 3 in 4
c) V točki 15
kat05vpr14odgA
Z-15. V katerih točkah je letenje prepovedano od tal navzgor (glej Prilogo št. 2)?

a) 13, 10, 6 in 9
b) 3, 11, 8, 6. 5, 1 in 2
c) 3, 18, 8, 6, 9 in 12
kat05vpr15odgC
Z-16. Na katerih področjih, označenih s črkami, je letenje prepovedano nad 1000 ft AGL (glej Prilogo št. 2)?

a) 4, 3, 7, 6, 11 in 16
b) 4, 16, 7, 17, 20 in 18
c) 3, 11, 12 in 15
kat05vpr16odgB
Z-17. Kje je zračni prostor razreda G, ki sega do višine 2500 ft AGL, letenje pa je lahko prepovedano ali omejeno kadar je zaradi vojaških aktivnosti izdan Notam (glej Prilogo št. 2)?

a) To je pogosto v širšem področju okrog Ilirske Bistrice – v točkah 10, 13 in 14
b) To je področje okrog vojaškega letališča Cerklje – v točki 4
c) To je področje okrog elektrarne Krško – v točki 8
kat05vpr17odgA
Z-18. Nad Karavankami sega G zračni prostor do višine 2900 m MSL, kaj je nad to višino?

a) Zračni prostor E kategorije
b) Zračni prostor C kategorije
c) Neopredeljen zračni prostor
kat05vpr18odgB
Z-19. Do katere višine lahko letimo na področju Lijaka, Ajdovščine in Kovka?

a) 7500 ft AGL
b) 2500 ft AGL
c) 1000 ft AGL
kat05vpr19odgB
Z-20. Nad Preddvorom, Golnikom in Gornjim gradom sega zračni prostor razreda G do višine:

a) 1000 ft AGL
b) 1000 ft MSL
c) 9500ft MSL
kat05vpr20odgA
Z-21. Domžale in Moravče se nahajata v zračnem prostoru razreda:

a) C, letenje je dovoljeno do višine 1000 ft AGL
b) D, letenje je strogo prepovedano
c) C, letenje je strogo prepovedano
kat05vpr21odgB
Z-22. Ali je nad mestom Maribor letenje dovoljeno?

a) Ni dovoljeno
b) Da, dovoljeno je do 1000 ft AGL
c) Da, dovoljeno je do 1000 m AGL
kat05vpr22odgA
Z-23. Na območju Slovenj Gradca je letenje dovoljeno za jadralne padalce do višine:

a) 7500 ft MSL
b) 1000 ft AGL
c) 2500 ft AGL
kat05vpr23odgC
Z-24. Kratica NOTAM pomeni:

a) obvestilo o vremenskih nevarnostih
b) ta kratica velja samo za pilote, ki letijo v prometu in ne velja za jadralne padalce
c) obvestilo, ki se nanaša na vse udeležence v zračnem prometu in določa omejitve, spremembe in prepovedi na določenih območjih
kat05vpr24odgC
Z-25. Ali se je pred letenjem potrebno pozanimati za NOTAM?

a) Da
b) Ne
c) Ne, ker NOTAM ne velja za jadralne padalce
kat05vpr25odgA
Z-26. Kje se lahko pozanimamo za NOTAM?

a) ARO, AIP, Direktorat RS za civilno letalstvo
b) ARSO podružnica Brnik,
c) Center za obveščanje RS
kat05vpr26odgA
Z-27. Kolikšna je najnižja dovoljena starost za začetek letenja z jadralnim padalom pod nadzorom učitelja jadralnega padalstva?

a) 18 let
b) 15 let, z overjenim pisnim soglasjem staršev ali skrbnika
c) 16 let, z overjenim pisnim soglasjem staršev ali skrbnika
kat05vpr27odgB
Z-28. S čim je omejena veljavnost dovoljenja za pilota jadralnega pilota?

a) Ni omejena
b) Se podaljša vsaka štiri leta
c) Z veljavnostjo vozniškega dovoljenja B kategorije oziroma višje
kat05vpr28odgC
Z-29. Na koliko časa mora biti narejen tehnični pregled jadralnega padala po naši Uredbi?

a) Vsako leto
b) Na dve leti
c) Na štiri leta
kat05vpr29odgB
Z-30. V katerem času se lahko z jadralnim padalom leti po pravilih dnevnega vizualnega letenja?

a) Ko pilot smatra da je vidljivost dobra
b) Od sončnega vzhoda in vse do sončnega zahoda
c) Od pol ure pred sončnim vzhodom do pol ure po sončnem zahodu
kat05vpr30odgC
Z-31. Kolikšna je minimalna dovoljena višina pri preletu skupine ljudi, cest in električnih žic?

a) 100 metrov,
b) 50 metrov
c) 150 metrov
kat05vpr31odgB
Z-32. Kdo določa smer vrtenja v stebru?

a) Tisti z najpočasnejšim jadralnim padalom
b) Najnižji, oziroma prvi
c) Tisti, ki se najhitreje dviga
kat05vpr32odgB
Z-33. Ali lahko pilot jadralnega padala leti v oblakih?

a) Ne sme
b) Lahko, če leti po pravilih instrumentalnega letenja
c) Lahko, če v okolici ni nobenega drugega udeleženca
kat05vpr33odgA
Z-34. Kakšna mora biti razdalja med jadralnimi padali pri srečevanju na isti višini?

a) Za širino jadralnega padala
b) Minimalno 10 metrov
c) Minimalno 50 metrov
kat05vpr34odgC
Z-35. Kako se izogneta dva jadralna padalca, če se približujeta na isti višini ob pobočju?

a) Oba se izogneta desno
b) Izogne se tisti, ki ima pobočje na levi strani
c) Izogne se tisti, ki ima pobočje na desni strani
kat05vpr35odgB
Z-36. Ali sme jadralni padalec prehitevati drugega v isti višini, če imata oba pobočje na desni?

a) Da
b) Ne
c) Da, če ga prej opozori
kat05vpr36odgB
Z-37. Več jadralnih padalcev pristaja. Kateri ima prednost?

a) Najnižji
b) Najhitrejši
c) Najmanj izkušen
kat05vpr37odgA
Z-38. Ali lahko jadralni padalec pristane na športnem letališču?

a) Lahko, saj je letališče temu namenjeno
b) Da, če ima jadralno padalo z motorjem
c) Lahko, če se predhodno dobi soglasje vodje letenja na tem letališču
kat05vpr38odgC